Info om GDPR

Den 25 maj inträdde GDPR (General Data Protection Regulation) vilket är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter som din hyresvärd skärps. Vi anser att det är viktigt att du vet vilka rättigheter du har som vår hyresgäst och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa vidare om dina rättigheter och personuppgiftsbehandlingen genom att klicka dig vidare till fliken Företaget > I fokus.

Comments are closed.

Translate »